Saturday, October 04, 2008

Barrel of Fun

Speaking in a language learned in adult life can add greatly to the gaiety of conversation. My growing confidence in using the Welsh Language has already produced some 'howlers'. This week a friend on mine, of an Eastern European background, was expressing satisfaction at having the upper hand in negotiations with a lady - and announced to all that "I had her over a wheelbarrow". I realise that occasionally its a case of 'needs must', but this does sound both uncomfortable and riskily unstable!

3 comments:

David Jones said...

Beth sydd wedi digwydd i'r blog Cymraeg Glyn - http://cipolwgarc308.blogspot.com/ - Heb ddiweddaru ers 13 mis?!?

Glyn Davies said...

David - Rhaid i mi ymddiheuro. Y problem yw amser. Mae'n cymryd gormod o amser i 'srifennu a dw i ddim yn nabod neb yma yn Sir Drefaldwyn i gywiro fy nghramadeg a helpu fi sillafu. Posib, bydda i'n ail-ddechrau bloggio yn Y Gymraeg heddiew.

Anonymous said...

Pob clod i chi Glyn. Dyw'r Lembo heb wneud unrhyw ymdrech ers dyddiau Sian Lloyd. Ond dyna ni, aeth popeth o chwith iddo ers y dyddiau hynny. Lembo mewn enw a lembo mewn gweithred!